Sekretesspolicy

Allmänt
Vi tillhandahåller denna policy med dessa riktlinjer för att informera dig om hur vi hanterar personuppgifter. Policyn är avsedd att värna om de rättigheter och integritet som krävs av oss som företag och är baserad på GDPR-förordningen (General Data Protection Regulation). Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna policy löpande. Den aktuella och senaste versionen kommer alltid att publiceras här på vår hemsida.

Vilka referenser lagrar vi
Vi behandlar personuppgifter när vi har ett berättigat intresse eller på annat sätt laglig grund för att behandla personuppgifter. Detta för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och fullgöra våra skyldigheter enligt lag och avtal gentemot kunder, leverantörer och andra parter. Vi behandlar personuppgifter för att upprätthålla affärsrelationen, säkerställa garantier, god service, uppföljning och information samt marknadsföring och kundanalys. Vi lagrar kontaktuppgifter för nyhetsbrev och andra liknande utskick i enlighet med mottagarens godkännande.

Vår utgångspunkt är att inte behandla mer personuppgifter än vad som är nödvändigt och vi strävar alltid efter att använda den minsta integritetskänsliga informationen.

Exempel på de personuppgifter som vi behandlar och lagrar är: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, funktion/titel, avtalsrelaterad korrespondens och personnummer. Alla har rätt att invända mot vår användning av personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi löpande samlar in personuppgifter ger vi information om detta och hur man avregistrerar sig. Foton på personer, till exempel på marknadsföringsmaterial, sociala medier eller på hemsidan, publiceras endast i de fall det har avstämts och godkänts av personen i fråga. Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver baserat på lagkrav och/eller legitimt intresse. Radering sker när Woopboard får kännedom om att informationen inte längre är relevant för ändamålet, eller på direkt begäran av kontaktpersonerna.

Var lagras data
Vi lagrar personuppgifter i affärssystemet, CRM-systemet, på datorer och servrar samt i fysiska mappar. Genom den undersökning vi gör kontinuerligt anser vi oss ha god kontroll och kan därmed visa vilka data vi har och var de lagras. Denna undersökning kommer att utgöra grunden för den registrerades rättigheter när han begär utdrag ur våra register eller rätten att bli ”glömd”.

Dina rättigheter
När vi samlar in eller tar emot personuppgifter på annat sätt än genom en direkt affärsrelation kommer vi att informera om varför och vad den ska användas till.
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om det inte finns samtycke till det eller om det inte är nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Woopboard kan till exempel tillhandahålla din personliga information till tredje part såsom speditörer eller leverantörer där det krävs för att kunna leverera den efterfrågade tjänsten eller produkten.

Du kan när som helst avregistrera dig för nyhetsbrev eller liknande information som skickas till dig. Du kan göra detta enligt information i utskicket eller när som helst via e-post till support@planvion.com

Du har rätt att när som helst återkalla ett givet samtycke till behandling av personuppgifter. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, spärras eller raderas. En gång om året har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur de samlas in. Om du vill ha sådan information måste du lämna en skriftlig begäran till oss.

Tjänsterna
Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser eller för deras behandling av personuppgifter. Denna webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som kan användas för att följa vad besökaren gör på webbplatsen för att förbättra funktionalitet och omsättning från våra tjänster.

Om du inte accepterar användningen av cookies måste du sluta använda tjänsten eftersom cookies är obligatoriska för att de ska fungera. Genom webbläsaren kan även tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.