Transkribera från tal till text

Transkribera ert ljudmaterial för sökbarhet och ökad tillgänglighet. Idag finns en mängd alternativ som sparar tid och ger nya möjligheter till att skapa textmaterial. Båda helautomatisk med AI, eller högkvalitativt av professionell transkriberare.

Många gånger när man har viktiga möten, konferenser eller intervjuer så skriver man i bästa fall ner enkla anteckningar om vad som sades eller bestämdes. Men tyvärr går mycket av informationen förlorad. Genom att istället spela in ljud från hela händelsen så kan man dock senare återkomma och granska eller hänvisa till vad som sagts eller gjorts. Men för att en större mängd ljudmaterial ska bli sökbart och hanterbart, krävs att man använder det som kallas ”transkribering”, det vill säga att man tolkar och skriver ner från ljud till text.

Att transkribera är ett ovärderligt verktyg i många situationer. Det kan även vara ett verktyg för dig som på grund av olika funktionsvariationer har svårt för att själv författa ett material i text. Då kan man istället diktera det man önskar nedskrivet och sedan få det tolkat till text, antingen automatiskt eller med hjälp av en professionell transkriberare.

Automatisk transkribering

Idag har tekniken kommit väldigt långt och med AI och olika digitala verktyg är det enkelt för vem som helst att börja med transkribering. Digitala onlinetjänster som oTranscribe eller ScriptMe med flera kan man snabbt tolka diktat till ren text.
Nackdelen med dessa är dock att de skriver ner tal till text rakt upp och ned, utan värdering om vem som sagt det eller tonfall osv. Det är därför främst användbart för en enskild person som vill diktera istället för att skriva.

Manuell transkribering

En utbildad transkriberare kan leverera ett toppklassigt material precis enligt önskemål. Antingen en exakt tolkning av allt som sagts eller hörts, eller ett fullständigt renskrivet material redo för publicering eller arkivering.
Så nästa gång ni kör fast i arbetet på grund av data i fel format, prova att transkribera ert material för ökad tillgänglighet.

Bonustips

Om du har enklare behov av att snabbt göra anteckningar eller få dina tankar nedskrivna, så kan du använda den kostnadsfria molntjänsten Google Dokument. Skapa ett nytt dokument och välj ”röstinmatning” under menyvalet ”verktyg”. Din dator behöver då ha en inkopplad mikrofon och tillåtelse i webbläsaren att använda ljudinmatningsenheten. Lycka till!