Använd WOOP för att nå målen

Vetenskapen har visat att enbart ett positivt tänkande inte är tillräckligt för att uppnå dina mål. Men med WOOP-metoden kan vi programmera vår ödlehjärna att stå fast vid målen och att faktiskt göra det som krävs för att lyckas på sikt.

Det krävs istället en ordentlig utvärdering av de positiva känslorna för att förändring verkligen ska ske. ”WOOP” – en förkortning för Wish, Outcome, Obstacle, Plan – är en strategi för just detta. Metoden utvecklades av Oettingen som är en tysk psykolog och forskare.

WOOP är en förkortning som förenklar målsättningsprocessen till 4 konkreta steg…

Steg 1: Wish

Välj ett mål som är viktigt för dig, och som kräver lite arbete för att uppnå. Det ska kännas realistiskt och tillgängligt för dig. Visualisera målet i ditt sinne.

Ju mer realistiskt målet är, desto mer sannolikt är det att du förblir motiverad och faktiskt uppfyller det. Om målen känns helt ouppnåeliga för dig är det förmodligen dags att sluta slösa bort din tid och sätta upp ett mer genomförbart mål eller skära upp det i mindre mål.

Detta kallas ”mental kontrastering”, och hjälper dig att hitta mål rätt mål att arbeta mot.

Steg 2: Outcome

Detta är det bästa möjliga resultatet som ett resultat av att nå ditt mål. Vad kommer det att ge dig eller hur kommer det att få dig att känna?

Att visualisera resultaten hjälper dig att utvärdera om målen är värda att sträva efter, men också för att påminna dig i svåra tider om varför du ska fortsätta kämpa.

Steg3. Obstacle

Vilka är de hinder som står i vägen för dig? Föreställ dig det i ditt sinne, som en idrottare föreställer sig att hoppa över en stång innan han faktiskt gör det.

Om ditt första svar är ”pengar” eller bättre ekonomi, tänk ett steg längre och fråga dig själv vad pengarna egentligen skulle användas till. Det kan finnas andra sätt att bekämpa hindren istället för att betala för att de ska försvinna.

Steg 4: Plan

Lista alla uppgifter, praktiska eller mentala åtgärder som du behöver utföra för att eliminera alla hinder.

Lita på vetenskapen. Det är vetenskapligt bevisat att visualisering av de fyra stegen och att faktiskt skriva ner sin plan på papper faktiskt ökar chanserna att lyckas med ungefär 50 % jämfört med när man bara bestämmer sig i tankarna för att man ska göra något.

Så ta fram papper och penna och påbörja din resa mot ett mer lönsamt och givande liv som företagare!